Om Sven Dalsgaard

Billedkunstneren, dadaisten og digteren Sven Dalsgaard er født i Randers i 1914 og forbliver bosat i Randers til sin død i 1999. Som udlært håndværksmaler og autodidakt billedkunstner debuterer han på Kunstnernes Efterårsudstilling i 1943. Han bliver senere medlem af Majudstillingen (1953-63), Grønningen (1964-75) og af Den Frie Udstilling (1975-93), og i 1978 modtager han Thorvaldsens Medalje; 1973-79 var han gæsteprofessor ved Det Kgl. Danske Kunstakademi.

Sven Dalsgaard var en usædvanligt produktiv og alsidigt arbejdende kunstner, der gennem sit liv bredte sig over et enormt spektrum af arbejdsfelter og udtryk. Hans livsopfattelse og stærkt eksperimenterende, nyskabende, konceptuelle arbejdsform var forbundet med en særegen brug af udtryksmidlerne, og havde berøringsflader med eksistenstænkning, metafysik og erkendelsesteori samt – selvfølgelig – æstetik og kunstteori. Stilhistorisk spænder hans produktion fra surrealismen, modernismen, dadaismen, nyrealismen og blander i 1980’erne og 1990’erne elementer fra alle perioder.

Dalsgaard brugte sit eget liv som grundlag for den kunstneriske proces i en sådan grad, at hele hans produktion kan ses som en polarisering mellem intimitet og abstraktion. Et dobbeltblik mellem det subjektive og det alment menneskelige, det nære og det distancerede blik, der udspiller sig indenfor alle medier og udtryksformer gennem syv årtier som aktiv kunstner. 

Dalsgaards liv - og efterliv - er fyldt med paradokser. Til trods for et særdeles produktivt kunstnerliv gennem hele sidste halvdel af det 20. århundrede, og for en sjælden fyldig værkrepræsentation på danske kunstmuseer, så er Dalsgaards position alligevel blevet enerens. Til trods for kunstnerens sparsomme formelle uddannelse og sin forbliven i hjembyen Randers, var hans indsigt i såvel inden- som udenlandske kunstforhold i samtiden betydelig. Og til trods for at Dalsgaard som kunstner selv var autodidakt, så blev hans senere lærergerning for yngre billedkunstnere på Kunstakademiet en stor succes.

Også Dalsgaards kunst er fyldt med paradokser. Hans efterladte værk er talmæssigt endog meget stort - og breder sig frodigt over en mangfoldighed af genrer; maleri, skulptur, objekter, happenings, foto, digtning, tegning, grafik og film - men centrum for alle kunstneriske undersøgelser er Dalsgaard selv. Kunstneren leger med værkernes budskaber - og med beskueren - men de kunstneriske undersøgelser rummer både alvor og bros under smilet og den tilsyneladende tilgængelighed, og værkernes betydninger flytter sig hele tiden, trods den form. og udtryksmæssige enkelthed, som mange af dem rummer.

For nærmere information, se menu.